EGOITZA ELEKTRONIKOA

Bak-aren igorpena

Bak-aren igorpena

Errorea gertatu da.

Errore bat gertatu da eta horrek galarazi egiten du igorpenaren prozesu normalarekin jarraitzea. Erroreak irauten badu, jarrai harremanetan Izenperekin. Errore hau antzeman da:

Ezusteko errorea sinatzeko/aktibatzeko datuak lortzean.

java.lang.Exception com.izenpe.bak.action.CambiarIdiomaDFB.execute(CambiarIdiomaDFB.java:57) org.apache.struts.chain.commands.servlet.ExecuteAction.execute(ExecuteAction.java:58) org.apache.struts.chain.commands.AbstractExecuteAction.execute(AbstractExecuteAction.java:67) org.apache.struts.chain.commands.ActionCommandBase.execute(ActionCommandBase.java:51) org.apache.commons.chain.impl.ChainBase.execute(ChainBase.java:191) org.apache.commons.chain.generic.LookupCommand.execute(LookupCommand.java:305) org.apache.commons.chain.impl.ChainBase.execute(ChainBase.java:191) org.apache.struts.chain.ComposableRequestProcessor.process(ComposableRequestProcessor.java:283) org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1913) org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:449) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:687) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790) weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:295) weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper$ServletServiceAction.run(StubSecurityHelper.java:260) weblogic.servlet.internal.StubSecurityHelper.invokeServlet(StubSecurityHelper.java:137) weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:353) weblogic.servlet.internal.ServletStubImpl.execute(ServletStubImpl.java:250) weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.wrapRun(WebAppServletContext.java:3796) weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext$ServletInvocationAction.run(WebAppServletContext.java:3763) weblogic.security.acl.internal.AuthenticatedSubject.doAs(AuthenticatedSubject.java:344) weblogic.security.service.SecurityManager.runAsForUserCode(SecurityManager.java:197) weblogic.servlet.provider.WlsSecurityProvider.runAsForUserCode(WlsSecurityProvider.java:203) weblogic.servlet.provider.WlsSubjectHandle.run(WlsSubjectHandle.java:71) weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.doSecuredExecute(WebAppServletContext.java:2451) weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.securedExecute(WebAppServletContext.java:2299) weblogic.servlet.internal.WebAppServletContext.execute(WebAppServletContext.java:2277) weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.runInternal(ServletRequestImpl.java:1710) weblogic.servlet.internal.ServletRequestImpl.run(ServletRequestImpl.java:1670) weblogic.servlet.provider.ContainerSupportProviderImpl$WlsRequestExecutor.run(ContainerSupportProviderImpl.java:272) weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager._runAs(ComponentInvocationContextManager.java:352) weblogic.invocation.ComponentInvocationContextManager.runAs(ComponentInvocationContextManager.java:337) weblogic.work.LivePartitionUtility.doRunWorkUnderContext(LivePartitionUtility.java:57) weblogic.work.PartitionUtility.runWorkUnderContext(PartitionUtility.java:41) weblogic.work.SelfTuningWorkManagerImpl.runWorkUnderContext(SelfTuningWorkManagerImpl.java:655) weblogic.work.ExecuteThread.execute(ExecuteThread.java:420) weblogic.work.ExecuteThread.run(ExecuteThread.java:360)