EGOITZA ELEKTRONIKOA

Bak-aren igorpena

Bak-aren igorpena

 • 1

  Identitatearen egiaztapena

 • 2

  Pasahitza aldatzea

 • 3

  Autentifikazioa

 • 4

  Bak-aren sorrera

Identitatearen egiaztapena

Bete informazioa zure nortasuna egiaztatzeko eta Bak aktibazioarekin hasteko. Informazio guztia derrigorrezkoa da, (aukerakoa) testuarekin adierazitakoa izan ezik.

Informazio pertsonala

Harremanetarako datuak

Datuak babesteari buruzko oinarrizko informazioa.

Identifikatzeko eta sinatzeko Bak bitartekoa jaulkitzean, honako tratamendu hauek bereizten dira:

Bizkaiko Foru Ogasunak egindakoa. Horren helburua da zergapekoei informazioa eta laguntza ematea, eta zergak aplikatzeko prozedurak eta zergadunek beren eskubideak egikaritzeko edo beren zerga-betebeharrak betetzeko jarduketak garatzea. Datuak babesteko araudian aitortutako eskubideak egikaritu ahal izango dituzu, hemen eskura dezakezun informazio gehigarrian zehaztutakoaren arabera: web.bizkaia.eus/eu/datu-babesa-bak

Izenpe SAk egindakoa. Horren helburua da eskatutako identifikazio-bitartekoa jaulkitzea eta haren bizi-zikloa kudeatzea. Datuak babesteko araudian aitortutako eskubideak egikaritu ahal izango dituzu, hemen eskura dezakezun informazio gehigarrian zehaztutakoaren arabera: www.izenpe.eus/datuak

Izenpek jakinarazten dizu Bak identifikazio-baliabidearen bizi-zikloa kudeatzeko zerbitzua egitea dela zure datuak tratatzeko lege-oinarria. Era berean, zure NAN/AIZri dagokionez, jakinarazten dizu zenbakia, jaiotze-data eta iraungitze-data egiaztatuko dituela eta izen-abizenak Poliziaren Zuzendaritza Nagusiari kontsultatuko dituela.

Onartzerakoan, hurrengo urratsean erabiltzeko pasahitza SMS baten bidez jasoko duzu.