Sinadura tresnak

SINATUTAKO DOKUMENTUAK EGIAZTATU SINADURA BANANDUAREKIN

Dokumentua esta sinadura fitxero desberdinetan daude. Sinadura egiaztatzeko bi artxiboak beharrezkoak dira.